Trwa ładowanie...
d3h35fh
Biebrzański Park Narodowy: unikatowy teren na skalę europejską

Biebrzański Park Narodowy: unikatowy teren na skalę europejską

Pomiędzy Białymstokiem a Augustowem, w kotlinie rozległej na ponad 150 kilometrów rzeki Biebrzy, rozciąga się największy z polskich parków narodowych. Biebrzański Park Narodowy jest unikatowym na skalę europejską zespołem torfowiskowo-bagiennym. Pozostałością po ostatnim zlodowaceniu, regularnie zalewaną równiną pastwisk i łąk. Cennym kompleksem lęgowym i migracyjnym dla blisko 300 przedstawicieli europejskiej awifauny. Domem dla niemal wszystkich dużych ssaków Polski. Przecina krainę ustronną, odległą od głównych tras czy ośrodków miejskich, ale bogatą w nawarstwienia kulturowe i trudne odniesienia do historii. Ukształtowanie terenu podporządkowane jest przede wszystkim rytmowi rzeki. Biebrza kręci zakola. Zawija kolejne pętelki i serpentyny. Meandry wydłużają podróż, rozciągają ją horyzontalnie tak bardzo, że w końcu przestajemy przejmować się upływającym czasem, gubimy w zalewowym terenie (fragment pochodzi z programu "Polska z góry" stacji Planete+).

pomiędzy Białymstokiem a AugustowRozwiń

Transkrypcja:

pomiędzy Białymstokiem a Augustowem w Kotlinie rozległej na ponad 150 km rzeki Biebrzy największy z polskich parków narodowych Biebrzański Park Narodowy jest unikatowym na skalę Europejską zespołem torfowisko bagiennym pozostałością po o zlodowaceniu regularnie zalewano równiną pastwisk i łąk cennym kompleksem lęgowym imigracyjnym dla blisko 300 przedstawicieli Europejskiej awifauny domem dla niemal wszystkich dużych ssaków Polski przecina krainy ustronną odległą od głównych tras czy ośrodków miejskich ale bogatą w nawarstwienia kulturowe i trudne odniesienia do historii ukształtowanie terenu podporządkowane jest przede wszystkim rytmowi rzeki Biebrza kręci zakola zabija kolejne pętelki Meandry wydłużają podróż rozciągają horyzontalnie tak bardzo że w końcu przestajemy przejmować się upływającym czasem gubimy w zalewie w 1775 roku Królewski astronom Szymon Antoni Sobierajski ogłosił nad Biebrzą geometrycznym środkiem Europy w wyliczenia sobierajskiego odbiły się szerokim echem w naukowych w kręgach starego kontynentu bardzo szybko jednak został kwestionowane Jako że mieszkanie w centrum wydawało się szczególnie pociągające badacze z różnych państw przez ścigali się w wytyczaniu swojego własnego środka Europy się znajduje naprawdę i na ile wyliczenia w ogóle mają sens Pozostaje kwestia dyskusyjna Nie zmienia to jednak faktu że pierwsze tego typu rozważania dotyczyły w Suchowoli na to odbicie w tablicy pamiątkowej i symbolicznym obelisku znajdującym się na głównym placu miasta Suchowola jest jedną z północnych Biebrzańskiego Parku Narodowego położona na skraju parku pomiędzy górnym a środkowym basenem vagiem biebrzańskich otwarta jest na oba obszary historyczne geometryczne centrum Europy to peryferyjne miasteczko przez wieki zamieszkiwali je katolicy ludność prawosławna muzułmańscy Tatarzy a przede wszystkim Żydzi i historia jest silnie obecna Niemal w całej północnego Podlasia szczególnie w mniejszych miejscowościach popierających swój rozwój na handlu a nie na rolnictwie jeszcze przed drugą wojną światową suchodolscy Żydzi 50% mieszkańców miasta kulturowa koegzystencja przerwana została niemiecką agresją i utworzenie w Suchowoli Getta Całkowita zagłada sucho Wolskiej populacji Żydów zawsze odmieniła losy miasta rozerwała wielowiekowe korzenie zmieniła krajobraz kulturowy druga największa w Polsce drewniana synagoga spłonęła opuszczony pozostawione bez opieki dotychczasowych gospodarzy żydowski dom modlitwy przemienił się w salę gimnastyczną tutejszej szkoły kirkut zarósł i obrósł mchem się tylko 2 oryginalne macewy podczas pobytu w Suchowoli warto odwiedzić Kościół Świętych Piotra i Pawła oraz Izba Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki ten tragicznie zmarły pierwsze i Solidarności urodził się w okopach WSI graniczącej od zachodu z Suchowola od okopów do Suchowoli przepływa mała zakręcona rzeczka Olszanka stropem jej nurtu znajdziemy dom rodzinny powie łuszków W przyszły duchowny mieszkał w okopach skąd dojeżdżał do suchodolskiego liceum należał do tutejszej parafii w ruszył w trudno się zatem dziwić że Obie miejscowości zajmują poczesne miejsce na trasie 100 km szlaku rowerowego śladami księdza Męczennika
d3h35fh
d3h35fh